ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565"

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม 

“สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565” 

ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565

Tags:

Comments are closed