ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123/2001 หมู่ที่ 16 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002